Ana Sayfa Yap | Sık Kullanılanlara Ekle 

 ANA SAYFA    |    HAKKIMIZDA    |    HİZMETLERİMİZ    |    İSTANBUL YMM ODASI    |    TÜRMOB    |    İLETİŞİM

Vergi Takvimi                 Pratik Bilgiler               Resmi Gazete                  T.C. Kimlik No                  İnternet Vergi Dairesi                  Muhasebe Standartları                 Mortgage

    ANA SAYFA
    HAKKIMIZDA
    HİZMETLERİMİZ
    MAKALELERİMİZ
    SİRKÜLERİMİZ
    GÜNCEL MEVZUAT
    BASINDAN YAZILAR
    MUHASEBE STANDARTLARI
    MORTGAGE
    EKONOMİ HABERLERİ
    DIŞ TİCARET MEVZUATI
    DANIŞTAY KARARLARI ARAMA
    YARGITAY KARARLARI
    ÜCRETSİZ PROGRAMLAR
    FAYDALI LİNKLER
    İLETİŞİM FORMU

MORTGAGE

» Sermaye Piyasası Kanununun 38/A maddesinin birinci fıkrasında tanımlanan konut finansmanından kaynaklanan rehinle temin edilmiş alacaklar ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığının rehinle temin edilmiş...

DETAYLI BİLGİ ALMAK İÇİN TIKLAYIN

PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Emlak Vergisi Değeri Yıllık Artış Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Kıdem Tazminatı Tavanı

DETAYLI BİLGİ ALMAK İÇİN TIKLAYIN

GÜNCEL MEVZUAT


1 Ocak 2019-30 Haziran 2019 Tarihleri Arasında Yurtiçi ve Yurtdışı Gelir Vergisinden İstisna Harcırah Tutarları (21.01.2019)

Sosyal Güvenlik ve Çalışma Yasalarında Değişiklik Yapan 7161 Sayılı Kanunun Açıklamasi (21.01.2019)

Gider Kabul Edilmeyen Ödemeler Seçeneğine Yeni Buton Eklenmesi (21.01.2019)

TÜRMOB: 7161 Sayılı Kanunla Vergi Mevzuatında Yapılan Değişiklikler “Kur Farkının KDV Matrahına Dahil Olduğuna Yönelik Kanuni Düzenleme Yapıldı” (19.01.2019)

Defter Beyan Sisteminde 2018 İşlemlerinin Yapılması (19.01.2019)

“Gelir Unsuru, Ortalık Bilgisi Vb.” Bilgilerin Düzeltilmesi (19.01.2019)

ASMMMO: Kapanış Tasdiki ve Ara Tasdiki Yapılacak Defterler Hakkında Duyuru (18.01.2019)

Özel Sirküler: 2019 Yılında Ek Mali Tablo Düzenleme Sınırı (18.01.2019)

7161 Sayılı Kanun – Vergi Kanunları İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (18.01.2019)

TÜRMOB Özel Sirküler: Vergi Usul Kanunu ile Tebligat Kanunu Uyarınca Yapılan E-Tebligat Uygulamalarının Farklılık ve Benzerlikleri (17.01.2019)

Prime Esas Kazançların Alt ve Üst Sınırları İle Bazı İşlemlere Esas Tutarlar (17.01.2019)

Hazine Müsteşarlığı Personelinin Yurt Dışı Sürekli Göreve Atanmasına İlişkin Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik (17.01.2019)

Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 43) (Hesaba Aktarma Suretiyle Ödeme)’Nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 61) (16.01.2019)

15.01.2019 Tarihli Resmi Gazete Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Tebliğleri (15.01.2019)

Özel Sirküler: 2019 Yılı Beyannamelerinin İmzalattırılması Zorunluluğuna İlişkin Tutarlar (15.01.2019)

Defter Beyan Sistemi:Gider Kayıt Alt Türü” Mekanizması” Kullanıma Açılmıştır (15.01.2019)

TÜRMOB: Vergiden İstisna Kıdem Tazminatı, Çocuk Yardımı ve Aile Yardımı İçin Yapılan Ödemelerde İstisna Sınırı (15.01.2019)

Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği Uygulama Tebliği (Sıra No: 1) (15.01.2019)

ISMMMO: A.Ş. Karar Defterinin Kapanış Tasdiki ve Ara Tasdikler 31.01.2019 Tarihine Kadar Yapılması Gerekir (14.01.2019)

Defter Beyan Sisteminde 2019 Defter Seçimi (14.01.2019)

"Vergi Usul Kanununa Göre Posta Yoluyla Tebligatta Yeni Dönem" Broşürü Yayınlandı. (14.01.2019)

TÜRMOB: 7143 Sayılı Kanun’un Geçici İkinci Maddesi Kapsamında SGK Borç Yapılandırmasının Usul ve Esasları Açıklandı (14.01.2019)

TÜRMOB: Bankaların Sorumlu Oldukları Karşılıksız Çek Üst Tutarı 2.030 TL’ye Çıkarıldı (14.01.2019)

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:23) (12.01.2019)

SGK Genelgesi 2019/1 – 7143 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılacak İşlemler (12.01.2019)

Özel Sirküler: Poşet Ücreti Konusunda Yeni Usul ve Esaslar Belirlendi (11.01.2019)

Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik (11.01.2019)

Defter Beyan Sisteminin Karşılama Ekranındaki Hata Çözümlenmiştir (10.01.2019)

İSMMMO: Elektronik Tebligata İlişkin PTT Duyurusu (10.01.2019)

Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin Tebliğ (No: 2019-1) (10.01.2019)

2019 Yılı S.M.M.M. Asgari Ücret Tarifesi (09.01.2019)

3568 Sayılı Kanun Kapsamında Yetki Almış Meslek Mensupları İçin Önemli Duyuru (09.01.2019)

Özel Sirküler: 3568 Sayılı Kanun Kapsamında İmzalanan Hizmet Sözleşmelerinde Damga Vergisi Uygulaması (09.01.2019)

ASMMMO: Defter-Beyan Sistemi Müracaat Süre Uzatım Talebi Hk. (09.01.2019)

Nevi Değişikliği, Devir, İntikal ve Aracı Giriş İşlemlerinin İnternet Ortamından Gönderilmesi (09.01.2019)

Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Müfredat Kartlarının Düzeltilmesi (09.01.2019)

2019 Yılı Ocak Ayına Ait Mali ve Sosyal Haklara İlişkin Genelge (08.01.2019)

Defter Beyan Sisteminde Hata Mesajı Alıyorsanız! (07.01.2019)

TÜRMOB: Defter Beyan Sistemi Kılavuzları (07.01.2019)

TÜRMOB: Ondan Fazla Çalışanı Olan ve Çok Tehlikeli Sınıfta Bulunan İşyerlerinde İşsizlik Sigortası Prim Teşviki (07.01.2019)

TÜRMOB: 2019 Yılında Uygulanacak Asgari Geçim İndirim Tutarları (07.01.2019)

Bazı Mallara Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Oran ve Tutarlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 554) (05.01.2019)

Vergi Ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7143 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 5) (05.01.2019)

İSMMMO: Yazar Kasalardan (ÖKC) Düzenlenen Günlük (Z) Raporlarını Gönderilmesine İlşikin Açıklama (04.01.2019)

Kamu Gözetimi, Muhasebe Ve Denetim Standartları Kurumu Meslek Personeli Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (04.01.2019)

Tarım Sigortaları Havuzu Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (04.01.2019)

E-Beyanname: Geçici Vergi Beyannamesinde ve Damga Vergisinde Değişiklik (02.01.2019)

Defter Beyan Sistemine İlk Girişte Dikkat Edilmesi Gerekenler (02.01.2019)

ISMMMO: Bazı Mal Teslimlerinde; KDV, ÖTV ve Tapu Harcında Yapılan İndirimlerin Süresi 31/03/2019 Tarihi’ne Kadar Uzatılmıştır (02.01.2019)

İSMMMO: 2019/Şubat Ayında Verilecek Olan, 2019/Ocak KDV Beyannamesinde Değişiklik Yapılacak (02.01.2019)

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 504) (31.12.2018)

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 305) (31.12.2018)

Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 83) (31.12.2018)

Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 82) (31.12.2018)

Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 74) (31.12.2018)

Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 63) (31.12.2018)

Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 51) (31.12.2018)

Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 51) (31.12.2018)

Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 50) (31.12.2018)

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 22) (31.12.2018)

Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 17) (31.12.2018)

Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 5) (31.12.2018)

Muhasebat ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 60) Değerli Kağıtlar (31.12.2018)

Defter-Beyan Sisteminde Bakım Çalışması (31.12.2018)

Ocak/2019 Vergilendirme Döneminden İtibaren 1 No.lu KDV Beyannamesinin İndirilecek KDV Satırına Alt Hesaplar Açılması Hakkında (28.12.2018)

ASMMMO: 7143 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılandırma Başvurusunda Bulunduğu Halde Ödenmesi Gereken Tutarları Süresinde Ödemeyen Borçlulara, Kanun Hükümlerinden Yeniden Yararlanma İmkanı (28.12.2018)

İSMMMO: 2019/Şubat Ayında Verilecek Olan, 2019/Ocak KDV Beyannamesinde Değişiklik Yapılacak (28.12.2018)

TÜRMOB: 7143 Sayılı Yapılandırma Kanunu’na Göre, SGK Yapılandırmaları Bozulanlara Yeni Hak Tanındı (28.12.2018)

ISMMMO: 7143 S.K. Göre Yapılandırması Bozulanlar 2019 Yılı Şubat Ayı Sonuna Kadar Gecikme Zammı İle Birlikte Ödemeleri Şartıyla Yapılandırma Hakları Devam Edecek (28.12.2018)

–– Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 4) (28.12.2018)

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 22 Seri No.lu Tebliğ Taslağı Güncellenmiştir. (28.12.2018)

Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 4) (28.12.2018)

7143 Sayılı Kanun’un 16’ncı Maddesi Kapsamında Yapılan İmar Barışına İstinaden Ödenen Kayıt Bedelinin, Taşınmazın Maliyetine Eklenip Eklenemeyeceği Ya Da Gider Yazılıp Yazılmayacağı (28.12.2018)

1 No.lu KDV Beyannamesinde İndirimler Tablosunda Bulunan "102 ? Bu Döneme Ait İndirilecek KDV" Satırına İlişkin Önemli Duyuru (27.12.2018)

2019 Yılına Ait Genel Yatırım Ve Finansman Programının Uygulanmasına İlişkin Usul Ve Esasların Belirlenmesine Dair Tebliğ (27.12.2018)

Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı (2019) (27.12.2018)

Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (27.12.2018)

TÜRMOB: 01.01.2019 Tarihinden İtibaren Uygulanan Yeni Asgari Ücrete Bağlı Olarak Değişen Parametreler (27.12.2018)

Defter-Beyan Sisteminde Bakım Çalışması Yapılacaktır (26.12.2018)

TÜRMOB: İlave Altı Puanlık Teşvik 31.12.2019 Tarihi Sonuna Kadar Uzatıldı (26.12.2018)

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 81 inci Maddesinin İkinci Fıkrası Uyarınca, Sigorta Primine Esas Kazanç Alt Sınırı Üzerinden Uygulanacak İlave Puan, İlave Puan Uygulanacak İller ve Uygulama Süresi Hakkındaki Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 503) (26.12.2018)

TÜRMOB: Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlar ile İlgili GİB Duyuruları (26.12.2018)

ASMMMO: 2019 Yılı Defter Tutma Hadleri - Sınıf Değiştirme (25.12.2018)

ASMMMO: HATIRLATMALAR – Defter Tutma Mükellefiyeti ve Tasdik Zamanları (25.12.2018)

Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 17 Seri No.lu Tebliğ Taslağı Hazırlanmıştır. (25.12.2018)

Bağımsız Denetimler İle İhtiyari Bağımsız Denetimlere Ait Sözleşme ve Raporların Verilme Süreleri Uzatıldı (25.12.2018)

Defter Beyan Sistemi: 2018 Yılında Basit Usule Tabi Mükellef... (24.12.2018)

Küçük Ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Ticari Alacak Sigortası Sunulmasını İçeren Devlet Destekli Sistemin Çalışma Usul Ve Esaslarına Dair Tebliğ (24.12.2018)

Küçük Ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Tarife Ve Talimat Tebliği (24.12.2018)

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 20/12/2018 Tarihli ve 95314690-050.01.04-[01/270] Sayılı Kararı (22.12.2018)

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 07/12/2018 Tarihli ve 95314690-050.01.04-[01/249] Sayılı Kararı (22.12.2018)

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 07/12/2018 Tarihli ve 95314690-050.01.04-[01/247] Sayılı Kararı (22.12.2018)

21 Aralık 2017 Tarihli Defter Beyan Sistemi Duyuruları (21.12.2018)

Tehlikeli Maddeler İçin Yaptırılacak Zorunlu Sorumluluk Sigortalarına İlişkin Tarife Ve Talimatta Değişiklik Yapılmasına Dair Tarife Ve Talimat (21.12.2018)

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (21.12.2018)

TÜRMOB: Vakıf Üniversiteleri ve Okul Aile Birliklerinin Yararlanacağı Teşvikler Nelerdir? (20.12.2018)

TÜRMOB: İnternet Ortamında Reklam Hizmeti Verenlere veya Hizmetin Verilmesine Aracılık Edenlere Yapılan Ödemeler Üzerinden Vergi Kesintisi Yapılması Zorunluluğu Getirildi (20.12.2018)

TÜRMOB: Gazete, Dergi, Kitap ve Benzeri Yayınların Elektronik Ortamda Satışlarında KDV Oranı Değişikliği (19.12.2018)

TÜRMOB: Elektronik Tebligat Uygulaması 1 Ocak 2019’da Başlıyor (19.12.2018)

ÖTV-1 (I Sayılı Listede Yer Alan Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisi) Beyannamesi Değişikliği (19.12.2018)

 HİZMETLERİMİZ

» Tasdik hizmetleri
» Denetim hizmetleri
» Uygulamalı Finansal ve Hukuki Danışmanlık hizmetleri
» Yönetim danışmanlığı hizmetleri
» İnsan Kaynakları hizmetleri
» Hukuk hizmetleri
» Eğitim hizmetleri

DETAYLI BİLGİ ALMAK İÇİN TIKLAYIN

MUHASEBE STANDARTLARI

» Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ....

DETAYLI BİLGİ ALMAK İÇİN TIKLAYIN

FAYDALI LİNKLER

 YMM SEZAİ MANDAL

 Adres:    Cemil Bengü Cd. No:2/4 Çağlayan/İSTANBUL
 Tel:        (+90) 212 291 22 40
 Faks:     (+90) 212 291 98 02
 E-Posta: iletisim@sezaimandal.com

 
Tüm Hakları Saklıdır. © 2007. www.sezaimandal.com

Web Tasarım: 
www.MuhasebeTR.com