Ana Sayfa Yap | Sık Kullanılanlara Ekle 

 ANA SAYFA    |    HAKKIMIZDA    |    HİZMETLERİMİZ    |    İSTANBUL YMM ODASI    |    TÜRMOB    |    İLETİŞİM

Vergi Takvimi                 Pratik Bilgiler               Resmi Gazete                  T.C. Kimlik No                  İnternet Vergi Dairesi                  Muhasebe Standartları                 Mortgage

    ANA SAYFA
    HAKKIMIZDA
    HİZMETLERİMİZ
    MAKALELERİMİZ
    SİRKÜLERİMİZ
    GÜNCEL MEVZUAT
    BASINDAN YAZILAR
    MUHASEBE STANDARTLARI
    MORTGAGE
    EKONOMİ HABERLERİ
    DIŞ TİCARET MEVZUATI
    DANIŞTAY KARARLARI ARAMA
    YARGITAY KARARLARI
    ÜCRETSİZ PROGRAMLAR
    FAYDALI LİNKLER
    İLETİŞİM FORMU

MORTGAGE

» Sermaye Piyasası Kanununun 38/A maddesinin birinci fıkrasında tanımlanan konut finansmanından kaynaklanan rehinle temin edilmiş alacaklar ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığının rehinle temin edilmiş...

DETAYLI BİLGİ ALMAK İÇİN TIKLAYIN

PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Emlak Vergisi Değeri Yıllık Artış Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Kıdem Tazminatı Tavanı

DETAYLI BİLGİ ALMAK İÇİN TIKLAYIN

MAKALELERİMİZ

...» SERBEST BÖLGELERDE TÜKETİLMEK VEYA KULLANILMAK AMACIYLA GÖNDERİLEN EŞYALARDA KDV UYGULAMASI
(29.02.2008)
Ülkeler yatırım,üretim,istihdam ve yabancı sermaye girişini artırmak , yeni teknolojilerin kullanılmasını sağlamak , dış ticaret ve finansman imkanlarından yararlanmak amacıyla kendi siyasi sınırları içerisinde gümrük hattı dışı sayılan bölgeler ...
devamı için tıklayın...» DAMGA VERGİSİ YANSITILMASINDA KDV UYGULANIR MI?
(01.10.2007)
Yazımızın ana konusunu damga vergisinin diğer tarafa yansıtılması halinde KDV uygulanıp uygulanmayacağı hususu oluşturmaktadır. Zira damga vergisinin, ödeyen mükellef tarafından ...
devamı için tıklayın...» KDV İADE VE MAHSUPLARIYLA İLGİLİ HUKUK KAYNAKLARINDAN TEBLİĞLERİN YAPTIRIM GÜCÜ İLE İADE VE ...
(01.06.2006)
Vergi hukukunun uygulanmasında bağlayıcı nitelikteki kaynaklar ile bu kaynaklardan Düzenleyici Genel Tebliğlerin önem arz eden işlevleri vardır. Bağlayıcı nitelikteki kaynaklar ile bunlar arasında yer alan Düzenleyici Genel Tebliğlerin işlev ve ...
devamı için tıklayın...» KATMA DEĞER VERGİSİ İADESİ İŞLEMLERİNDE KARŞIT İNCELEMELERLE İLGİLİ YASAL HÜKÜMLER
(01.05.2006)
06.12.2000 tarih ve 24252 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 27 Sıra No.lu Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği’nin II/2. bölümünde karşıt incelemede amacın tasdike konu ...
devamı için tıklayın...» ÖTV ÖDEMEDİM DİYE SEVİNME, İSTİSNADAN YARARLANAMADIM DİYE ÜZÜLME!
(01.11.2005)
Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nda bazı kendine has şaşırtıcı hükümler yer alıyor. Kanun’un 15/2. maddesi bunlardan biri. Bu madde hükümleriyle, ÖTV kapsamına giren mallar için verginin sadece bir safhada uygulanmasına ilişkin genel ilkenin ...
devamı için tıklayın...» TAPUSU VERİLMEMİŞ BİNANIN EMLAK VERGİSİ MÜKELLEFİ
(01.10.2005)
Bir binanın hem sahibi hem de intifa hakkı sahibi varsa, bina vergisinin mükellefi, intifa hakkı sahibidir. Başka bir anlatımla, bina vergisinin mükellefi, öncelikle intifa hakkı sahibidir. Eğer intifa hakkı sahibi yoksa, binanın maliki, ...
devamı için tıklayın...» TAŞIT ARAÇLARINDA ÖTV UYGULAMASI İLE İLGİLİ SON DURUM
(01.09.2005)
Nisan ayında Gümrük Müsteşarlığı’nca yayımlanan bir Tebliğ, sıfır araçlarda uygulanan ÖTV ile ilgili heyecanlı günler yaşanmasına neden olmuştu. 5 Seri No.lu Tarife-Sınıflandırma Kararları (1) ile ilgili bu Tebliğ ekinde, 87.03 ve 87.04 tarife ...
devamı için tıklayın...» ŞAHIS SİGORTA PRİMLERİ İLE BİREYSEL EMEKLİLİK KATKI PAYLARININ GELİR VERGİSİ VE SOSYAL ... - 3
(01.06.2005)
Yukarıda Örnek-3’te yer alan primin bireysel emeklilik katkı payı ve 175 YTL olması halinde % 10’luk tutar olan 150 YTL, GVK’nın 40/9. maddesi kapsamında ticari kazancın tespitinde gider olarak dikkate alınabilecek, 1500 X % 10 = 150 YTL’yi aşan 25 Y
devamı için tıklayın...» ŞAHIS SİGORTA PRİMLERİ İLE BİREYSEL EMEKLİLİK KATKI PAYLARININ GELİR VERGİSİ VE SOSYAL ... - 2
(01.05.2005)
Yaklaşım Dergisi’nin Nisan 2005 sayısında yer alan yazımızın I. bölümü Mart 2005’te kaleme alınmış ve “V-Şahıs Sigorta Primleri Ve Bireysel Emeklilik Katkı Payları Ödemelerinin Sosyal Sigortalar Mevzuatı Açısından Değerlendirilmesi” bölümünde...
devamı için tıklayın...» ŞAHIS SİGORTA PRİMLERİ İLE BİREYSEL EMEKLİLİK KATKI PAYLARININ GELİR VERGİSİ VE ... - 1
(01.04.2005)
Ülkemizde sosyal güvenlik kuruluşlarının hastalık, yaşlılık, ölüm ve benzeri hallerde yeterli hizmet sunamaması, emeklilik ortamında yeterli refah düzeyi sağlayabilecek kadar emeklilik tazminatı ve maaşı verememesi nedeniyle özel sigorta ...
devamı için tıklayın...» MAL İADELERİNDE KDV UYGULAMASI
(01.05.2005)
Uygulamada, gerçek usulde vergilendirilen mükellefler arasında çeşitli nedenlerle ortaya çıkan mal iadelerinde belge düzeni, uygulanacak KDV oranı vb. konularda tereddütlerle karşılaşılmaktadır...
devamı için tıklayın...» KOLLEKTİF ŞİRKETLER VE BU ŞİRKETLERİN SERBEST MESLEK FAALİYETİNDE BULUNMALARI HALİNDE VERGİSEL ...
(01.11.2004)
Türk Ticaret Kanunu 153. maddesine göre Kollektif Şirket; “Ticari bir işletmeyi bir ticaret unvanı altında işletmek maksadıyla hakiki şahıslar arasında kurulan ve ortaklarından hiçbirisinin mesuliyeti şirket alacaklılarına karşı tahdid edilmemiş...
devamı için tıklayın...» VERGİ, SİGORTA VE TÜRK TİCARET MEVZUATI AÇISINDAN DEFTER VE BELGELERİN MUHAFAZA VE İBRAZ ZORUNLULUĞU
(01.08.2004)
Defter ve belgelerin muhafaza ve ibraz zorunluluğuna dair hükümler VUK, Ticaret Kanunu ve Sigorta Mevzuatımızın ilgili maddelerinde yer almıştır. Buna göre mükellefler tutmak zorunda oldukları defter ve ...
devamı için tıklayın HİZMETLERİMİZ

» Tasdik hizmetleri
» Denetim hizmetleri
» Uygulamalı Finansal ve Hukuki Danışmanlık hizmetleri
» Yönetim danışmanlığı hizmetleri
» İnsan Kaynakları hizmetleri
» Hukuk hizmetleri
» Eğitim hizmetleri

DETAYLI BİLGİ ALMAK İÇİN TIKLAYIN

MUHASEBE STANDARTLARI

» Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ....

DETAYLI BİLGİ ALMAK İÇİN TIKLAYIN

FAYDALI LİNKLER

 YMM SEZAİ MANDAL

 Adres:    Cemil Bengü Cd. No:2/4 Çağlayan/İSTANBUL
 Tel:        (+90) 212 291 22 40
 Faks:     (+90) 212 291 98 02
 E-Posta: iletisim@sezaimandal.com

 
Tüm Hakları Saklıdır. © 2007. www.sezaimandal.com

Web Tasarım: 
www.MuhasebeTR.com