Ana Sayfa Yap | Sık Kullanılanlara Ekle 

 ANA SAYFA    |    HAKKIMIZDA    |    HİZMETLERİMİZ    |    İSTANBUL YMM ODASI    |    TÜRMOB    |    İLETİŞİM

Vergi Takvimi                 Pratik Bilgiler               Resmi Gazete                  T.C. Kimlik No                  İnternet Vergi Dairesi                  Muhasebe Standartları                 Mortgage

    ANA SAYFA
    HAKKIMIZDA
    HİZMETLERİMİZ
    MAKALELERİMİZ
    SİRKÜLERİMİZ
    GÜNCEL MEVZUAT
    BASINDAN YAZILAR
    MUHASEBE STANDARTLARI
    MORTGAGE
    EKONOMİ HABERLERİ
    DIŞ TİCARET MEVZUATI
    DANIŞTAY KARARLARI ARAMA
    YARGITAY KARARLARI
    ÜCRETSİZ PROGRAMLAR
    FAYDALI LİNKLER
    İLETİŞİM FORMU

MORTGAGE

» Sermaye Piyasası Kanununun 38/A maddesinin birinci fıkrasında tanımlanan konut finansmanından kaynaklanan rehinle temin edilmiş alacaklar ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığının rehinle temin edilmiş...

DETAYLI BİLGİ ALMAK İÇİN TIKLAYIN

PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Emlak Vergisi Değeri Yıllık Artış Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Kıdem Tazminatı Tavanı

DETAYLI BİLGİ ALMAK İÇİN TIKLAYIN

MAKALELERİMİZ

ŞAHIS SİGORTA PRİMLERİ İLE BİREYSEL EMEKLİLİK KATKI PAYLARININ GELİR VERGİSİ VE SOSYAL SİGORTALAR KANUNU KAPSAMINDA İZAHI VE DEĞERLENDİRİLMESİ-II(à) 

 

Yazar:SezaiMANDAL (*)

Yaklasim Dergisi / Mayıs 2005 / Sayı: 149

 

VI- ÖDENEN KATKI PAYI VE PRİMLERİN VERGİ MATRAHININ TESPİTİNDE İNDİRİM KONUSU YAPILMASINA İLİŞKİN ÖRNEKLİ AÇIKLAMALAR

Yaklaşım Dergisi’nin Nisan 2005 sayısında yer alan yazımızın I. bölümü Mart 2005’te kaleme alınmış ve “V-Şahıs Sigorta Primleri Ve Bireysel Emeklilik Katkı Payları Ödemelerinin Sosyal Sigortalar Mevzuatı Açısından Değerlendirilmesi” bölümünde SSK İstanbul Sigorta Müdürlüğü’nün 01.10.2004 tarih ve 411263.34/116841 sayılı Özelgesi’ndeki açıklamalar doğrultusunda, özel sağlık sigortası primlerinin, prim kesintisine tabi olmadığı ifade edilmişti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Sigorta İşleri Genel Müdürlüğü Sigorta Primleri Daire Başkanlığı, Özelge (1) ile;

“..Yolluklar, çocuk ve aile zamları, ölüm, doğum ve evlenme yardımları ile ayni yardımlar dışında yapılan tüm nakit ödemeler, sigorta primine tabidir. 506 sayılı Kanun’un 77. maddesinin ikinci fıkrasında da; primden istisna olduğu öngörülen ödemeler yine tek tek sayılmış ve bu ödemeler dışında, her ne ad altında ödeme yapılırsa yapılsın, tüm ödemelerin prime tabi tutulacağı, hükme bağlanmıştır.     

Bu bakımdan, işverenlerce özel sağlık şirketlerine ödenen “özel sağlık sigortası primleri”nden, sigorta primi kesilerek, Sosyal Sigortalar Kurumu’na ödenmesi gerekmektedir” şeklinde açıklama yapılmıştır.

Yukarıdaki açıklamalarda dikkate alınarak; ödenen katkı payı ve primlerin vergi matrahının tespitinde indirim konusu yapılması dört farklı durumda ele alınmıştır. Bunlar;

- Ücretliler tarafından ödenmesi halinde vergi matrahına etkisi

- İşverenler tarafından ödenmesi halinde vergi matrahına etkisi

- Kısmen ücretli kısmen işverenler tarafından ödenmesi halinde vergi matrahına etkisi

- Yıllık gelir vergisi beyannamesi verenlerin bu primleri beyan ettikleri kazançtan indirim konusu yapmaları halinde vergi matrahının etkilenişi.     

A- ÜCRETLİLER TARAFINDAN ÖDENMESİ HALİNDE VERGİ MATRAHININ TESPİTİ

Örnek-1:

Ücretli (A)’nın Ekim 2004 döneminde ödediği katkı payı ve prim ödemeleri ile diğer verilerin aşağıdaki gibi olması halinde indirim konusu yapabileceği tutarlar ve ücret hesaplamaları aşağıdaki gibi olacaktır.

Aylık Brüt Ücret

900.000.000 TL

Katkı Payı Ödemesi

200.000.000 TL

Şahıs Sigorta Primleri Ödemesi

50.000.000 TL

Ocak-Eylül 2004 Döneminde İndirim Konusu Yapılmış Toplam Tutar

1.650.000.000 TL

Asgari Ücretin Yıllık Tutarı

5.202.900.000 TL

Brüt Ücretin % 10’u

90.000.000 TL

Brüt Ücretin % 5’i

45.000.000 TL

İndirim Konusu Yapılabilecek Tutar

90.000.000 TL

 

1 AYLIK BRÜT ÜCRET     900.000.000,00 TL
2 % 14 SSK İŞÇİ PAYI  14 %   126.000.000,00 TL
3 % 1 İŞSİZLİK SİGORTASI İŞÇİ PAYI 1 %   9.000.000,00 TL
4 İNDİRİM KONUSU YAPILABİLECEK PRİM VE KATKI PAYIÖDEMELERİ
(Dönemde indirim konusu yapılabilecek azami tutar, önceki dönemlerde indirim konusu yapılan tutar ile bu dönemde indirim konusu yapılacak tutar toplamının yıllık asgari ücret tutarını aşmaması kaydıyla ödenen primin bireysel emeklilik veya şahıs sigortası primi olma durumuna göre brüt ücretin % 10 veya % 5’ine kadarıdır. )     90.000.000,00 TL
- İndirilebilecek Şahıs Sigortası Primi    45.000.000,00 TL 
- İndirilebilecek Bireysel Emeklilik Katkı Payı   90.000.000,00 TL 
5 GELİR VERGİSİ, MATRAHI     675.000.000,00 TL
6 GELİR VERGİSİ VE DAMGA VERGİSİ TOPLAM TUTARI     174.150.000,00 TL
- Gelir vergisi oranı ve tutarı (vergi matrahının % 25’lik orana isabet ettiği varsayılmıştır.)  25 % 168.750.000,00 TL 
- Damga vergisi oranı ve tutarı 0,6 % 5.400.000,00 TL 
7 VERGİ VE DİĞER KESİNTİLER TOPLAMI (2+3+4+6)     309.150.000,00 TL
8 NET ÜCRET     590.850.000,00 TL
Örnek-2:
Ücretli (B)’nin Kasım 2004 döneminde ödediği katkı payı ve prim ödemeleri ile diğer verilerin aşağıdaki gibi olması halinde indirim konusu yapabileceği tutarlar ve ücret hesaplamaları aşağıdaki gibi olacaktır.
Aylık Brüt Ücret 4.000.000.000 TL
Katkı Payı Ödemesi 300.000.000 TL
Şahıs Sigorta Primleri Ödemesi 150.000.000 TL
Ocak-Ekim 2004 Döneminde İndirim Konusu Yapılmış Toplam Tutar 5.000.000.000 TL
Asgari Ücretin Yıllık Tutarı 5.202.900.000 TL
Brüt Ücretin % 10’u 400.000.000 TL
Brüt Ücretin % 5’i 200.000.000 TL
İndirim Konusu Yapılabilecek Tutar 202.900.000 TL
 
1 AYLIK BRÜT ÜCRET     4.000.000.000,00 TL
  SSK Matrahı (tavan)     2.886.975.000,00 TL
2 % 14 SSK İŞÇİ PAYI  14 %   404.176.500,00 TL
3 % 1 İŞSİZLİK SİGORTASI İŞÇİ PAYI 1 %   28.869.750,00 TL
4 İNDİRİM KONUSU YAPILABİLECEK PRİM VE KATKI PAYI ÖDEMELERİ
(Dönemde indirim konusu yapılabilecek azami tutar, önceki dönemlerde indirim konusu yapılan tutar ile bu dönemde indirim konusu yapılacak tutar toplamının yıllık asgari ücret tutarını aşmaması kaydıyla ödenen primin bireysel emeklilik veya şahıs sigortası primi olma durumuna göre brüt ücretin % 10 veya % 5’ine kadarıdır.      202.900.000,00 TL
4-a İndirilebilecek Şahıs Sigortası Primi    150.000.000,00 TL 
4-b İndirilebilecek Bireysel Emeklilik Katkı Payı   400.000.000,00 TL 
5 GELİR VERGİSİ MATRAHI     3.364.053.750,00 TL
6 GELİR VERGİSİ VE DAMGA VERGİSİ TOPLAM TUTARI     865.013.437,50 TL
6-a Gelir vergisi oranı ve tutarı (vergi matrahının % 25’lik orana isabet ettiği varsayılmıştır.)  25 % 841.013.437,50 TL 
6-b Damga vergisi oranı ve tutarı 0,6 % 24.000.000,00 TL 
7 VERGİ VE DİĞER KESİNTİLER TOPLAMI (2+3+6)     1.298.059.687,50 TL
8 NET ÜCRET (1-7)     2.701.940.312,50 TL
B- İŞVERENLER TARAFINDAN ÖDENMESİ HALİNDE VERGİ MATRAHINA ETKİSİ
1- İşveren Tarafından İndirim Konusu Yapılabilecek Sınırlar Dahilinde Prim Ödemesi
Örnek-3:
(D) A.Ş., ücretli (E)’nin Ocak 2005 döneminde bir personeli için 60 YTL’lik sağlık sigortası primi ödemiştir. Prim ödemeleri ile diğer verilerin aşağıdaki gibi olması halinde indirim konusu yapabileceği tutarlar ve ücret hesaplamaları aşağıdaki gibi olacaktır;
Aylık Brüt Ücret 1.500 YTL
Şahıs Sigorta Primleri Ödemesi 60 YTL
Asgari Ücretin Yıllık Tutarı 5.864.40 YTL
Brüt Ücretin % 5’i 75 YTL
İndirim Konusu Yapılabilecek Tutar 60 YTL
Gelir Vergisi Kanunu’nun 40. maddesinin 9 numaralı bendinde yer alan hüküm işverenler tarafından ücretliler adına bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı paylarının, ücretlerle ilişkilendirilmeksizin, ticari kazancın tespitinde gider olarak indirilmesine imkan tanımaktadır.
Bu kapsamda indirim konusu yapılabilecek tutar, ücretlinin elde ettiği ücretin % 10’unu ve yıllık bazda asgari ücretin yıllık tutarını aşamayacaktır.
Yukarıdaki örnekte işverenin personeli adına ödediği sağlık sigorta primi GVK’nın 40/9. bendinde yer alan bireysel emeklilik katkı payı statüsünde olmadığından ücretlerle ilişkilendirilmeksizin, ticari kazancın tespitinde gider olarak yazılamayacaktır. Ancak işveren ödediği primi ücretle ilişkilendirerek giderleştirebilecek ve ücret bordrosu hesaplamaları aşağıdaki gibi olacaktır.
1 AYLIK BRÜT ÜCRET (1500+71,09)     1.571,18 YTL
  SSK Matrahı (tavan)     3.176,70 YTL
  SSK Matrahı     1.571,18 YTL
2 % 14 SSK İŞÇİ PAYI  14 %   219,97 YTL
3 % 1 İŞSİZLİK SİGORTASI İŞÇİ PAYI 1 %   15,71 YTL
4  İNDİRİM KONUSU YAPILABİLECEK PRİM VE KATKI PAYI ÖDEMELERİ
(Dönemde indirim konusu yapılabilecek azami tutar, önceki dönemlerde indirim konusu yapılan tutar ile bu dönemde indirim konusu yapılacak tutar toplamının, yıllık asgari ücret tutarını aşmaması kaydıyla ödenen primin bireysel emeklilik veya şahıs sigortası primi olma durumuna göre brüt ücretin % 10 veya % 5’ine kadarıdır. )     60,00 YTL
4-a  İndirilebilecek Şahıs Sigortası Primi  Net  60,00 YTL 
4-b İşveren tarafından karşılanan, ticari kazançtan gider olarak indirilmeyen yasal sınırlar dahilinde kalan ve ücret olarak giderleştirilmesi gereken şahıs sigorta primi  Brüt 71,09 YTL 
5 GELİR VERGİSİ MATRAHI (İşveren tarafından karşılanan şahıs sigorta primi brüt ücretin %5‘inin altında kaldığından Gelir Vergisi matrahının hesabındaki etkisi tekrar indirim konusu yapılmıştır.)      1.275,00 YTL
6  DAMGA VERGİSİ MATRAHI      1.571,18 YTL
7 GELİR VERGİSİ VE DAMGA VERGİSİ TOPLAM TUTARI     200,75 YTL
7-a Gelir vergisi oranı ve tutarı (vergi matrahının % 15’lik orana isabet ettiği varsayılmıştır.)  15 % 191,32 YTL 
7-b Damga vergisi oranı ve tutarı 0,6% 9,43 YTL 
8 VERGİ VE DİĞER KESİNTİLER TOPLAMI (2+3+(4-a)+7)     496,43 YTL
9 NET ÜCRET     1.074,75 YTL
 
 
________________________________________
*         YMM (Mercek Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.)
(à)         Yazının I. Bölümü İçin Bkz. Yaklaşım, Sayı: 148, Nisan 2005 s. 123-127
(1)         Şükrü KIZILOT, “Özel Sağlık Sigortasına Prim Darbesi”, Hürriyet, 09.04.2005; 01.04.2005 tarih ve B.13.2.SSK.5.01.08.00/VII-0000-77/230671 sayılı Özelge (Özelge’nin tam metnini bu sayımızdaki “Özelgeler ve İç Genelgeler” bölümümüzde bulabilirsiniz).


 HİZMETLERİMİZ

» Tasdik hizmetleri
» Denetim hizmetleri
» Uygulamalı Finansal ve Hukuki Danışmanlık hizmetleri
» Yönetim danışmanlığı hizmetleri
» İnsan Kaynakları hizmetleri
» Hukuk hizmetleri
» Eğitim hizmetleri

DETAYLI BİLGİ ALMAK İÇİN TIKLAYIN

MUHASEBE STANDARTLARI

» Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ....

DETAYLI BİLGİ ALMAK İÇİN TIKLAYIN

FAYDALI LİNKLER

 YMM SEZAİ MANDAL

 Adres:    Cemil Bengü Cd. No:2/4 Çağlayan/İSTANBUL
 Tel:        (+90) 212 291 22 40
 Faks:     (+90) 212 291 98 02
 E-Posta: iletisim@sezaimandal.com

 
Tüm Hakları Saklıdır. © 2007. www.sezaimandal.com

Web Tasarım: 
www.MuhasebeTR.com